Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
 

Kolonin Förr
 

Lite historia om Kolsva koloniområde

 

På hösten 1953 satte sig sju kolsvabor ned och började diskutera var
man skulle finna mark för ett koloniområde.
Invid Hedströmmen, norr om Kolsva, strax bortom Kommunalbadet fann
de en bra plats.
Riddarhyttan AB som ägde marken var positiv till deras idé.

Kolsva koloniförening bildades på våren 1954.
Deras första uppgift var att dela upp marken på 14000 kvm i 40 lotter med
en yta av 200 och 400 kvm per tomt.

Föreningen tog ut 5 öre per kvm av varje medlem och arrendet
kostade 200 kr per år.
Redan första året växte det upp små hus på området och det
odlades potatis, grönsaker och blommor.

Tidigt insåg de att det behövdes en bra väg till området.

När Kolsva bergverkstad började sprängas ut på 1950-talet så
kördes lass på lass av sprängsten till koloniområdet för att användas
som fyllning vid vägbygget.
Det var ett hårt arbete att få ut stenhögarna, vilket gjordes på kvällstid
efter dagens arbete.
Hacka, spade och skottkärra var det som stod till buds. Både vuxna och
barn hjälptes åt. Stenarna var inte lätta att handskas med eftersom de
var väldigt vassa. Det var ju sprängsten!

I dag 55 år senare finns en stuga på varje kolonilott och området har blivit
en oas där man kan njuta av blommor, fruktträd med mera.

Det som kolsvaborna Holger Albertsson, Gösta Svensson, Martin Karlsson
och Oskar Johansson (min far) med flera var med och startade lever vidare
och i dag är det inte bara människor från orten som njuter av grönskan,
utan de kommer från både Köping och Västerås.

Seved Johansson

 

 

Text till bild

Vid starten på 1950-talet var det glest mellan kolonistugorna
på koloniområdet.
Det var först på 1960-talet som det tog riktig fart med byggandet av
stugor med mera på om

Foto Kurt Jansson, Kolsva

   Klicka på bilden så blir den stor Seved Johansson!

hits