Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
 

VINTER     

       Vinter 2009/ 2010 var snörikast på många år.

  
 Vintern 2007/ 2008 var mest barbacke, lyckades ändå fånga
en dag med snö på kolonin. 
                                  Snötyngda nejder

Vinterån    
som konstigt nog inte frusit till ännu trots att vi är inne i
Januari 2005
Se hur himlen speglas i vattnet, träden och visst speglar
sig ån vackert mot den vita snön.

Snön faller  
Så kommer vintern och lägger sitt vita rena täcke över
hela Koloniområdet år 2005
 
 

Mars 2006
En mycket snörik vinter, detta kort och nästkommande 2 kort
visar bara snömängden på Kollon detta år! 

  hits